Permalink:   بازگشت به فهرست مطالب این شماره
تابستان خود را چگونه گذراندید مراحل تبدیل یک درخت به وسیله‌ای چوبی را (از زبان شیء چوبی) بنویسید
اديب فروتن
من یک درخت بودم که روزی چند مرد زشت‌روی به جنگل آمدند تا مرا با خود کنده و ببرند. ولی با توجه به بدنه‌ی قطوری که داشتم و تلاشی که خودم انجام دادم و همچنین دعای خیر بچه‌ها، آن‌ها نتوانستند مرا کنده و با خود ببرند. این بود انشای من درباره‌ی مراحل تبدیل یک درخت به وسیله‌ای چوبی را (از زبان شیء چوبی) بنویسید.
نظرات (۷)